ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Fatima – Hyacinta Marto

+34
  

V druhém setkání našeho seriálu budeme společně uvažovat o nejmladší postavě zjevení Panny Marie. Budeme společně uvažovat o malé Hyacintě.

Narodila se 11. března 1910 jako nejmladší dítě manželům Martových. Jejím bratrem byl František, kterého jsme si představili v minulém článku.

Na rozdíl od Františka byla malá Hyacinta náladové a velice živé dítě. Rada tančila a hrála různé dětské hry, při kterých nerada prohrávala. Lucie ve svých vzpomínkách píše mnoho vzpomínek na tyto své příbuzné.

Hyacintě bylo 6 let, když se dětem zjevil anděl Portugalska. Po setkání s anděla oběma dětem Lucie řekla, ať raději nikomu neříkají, koho viděli.

stažený souborAnděl naučil děti dvě modlitby o kterých jsme se již zmínili, ale obě sem napíši znovu: Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.

V létě je znovu vyzval, aby se hodně modlily, protože Ježíšovo a Mariino Srdce mají s nimi velké plány. Anděl tyto děti požádal, aby přinášely oběti jako pokání za hříchy, které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků.  Učil je, aby pokorně přijímaly utrpení, které přicházelo.

Anděl děti naučil ještě jednu modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení sl0017ubohých hříšníků.“ Pak jim podal eucharistii. To zapůsobilo na malou Hyacintu nejvíce.

Přišel rok 1917 a 13. květen a těmto třem dětem se zjevila Panna Maria. Malá Hyacinta slyšela vše, co Panna Maria říkala.  Když „paní z nebe,“ jak jí děti pojmenovaly, odešla, právě malá byla, tak šťastná, že se Lucie bála, aby to nikomu neřekla. Obě mladší děti souhlasily, že budou raději mlčet. Pro Hyacintu to byl velký zážitek, že to musel mamince říci. Nikdo jim nevěřil, dokonce je rodiče nutili, aby všem řekly, že lhaly.

Pro všechny začalo období, kdy přinášely Bohu mnoho oběti, neboť lidé jim nedůvěřovali. Zvláště Lucie si zažila své. Vždy dokázaly na vše říct: „z lásky k Pánu Ježíši a za obrácení hříšníků.“

Přesto děti s velikou láskou dokázaly vymýšlet mnoho odříkání: zřekly se svačiny, oddalovaly čas, kdy se chtěly napit. Podobně jednaly, když objevily, že provaz uvázaný kolem těla může působit nepříjemně, začaly ho proto nosit.

Nejmladší Hyacinta brala modlitby a skutky pokání za obrácení hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou příležitost.

Panna Maria dětem řekla: „Modlete se růženec a přinášejte oběti“ mimo jiné je také naučila modlitbu, kterou se měli modlit po každém desátku růžence:  O, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

sl000bVe zjeveních uviděly děti peklo a byla jim svěřena tajemství, která obsahovala předpověď války, útoky na papeže a církev a obrácení Ruska. Svěřené tajemství děti neprozradily a to ani tehdy, když je zavřely do vězení a hrozily, že je usmaží v oleji.

I taková utrpení byly ochotné přinést za obrácení hříšníků. Malé Hyacinta také nezapomínala přidávat oběti za sv. Otce, ke kterému chovala v srdci velikou úctu. Vždy na konci každého růžence přidala tři modlitby zdrávas Maria za svatého otce.

Jako František tak Hyacinta onemocněla vážnou nemocí.  Obě tyto děti příležitost vzaly jako možnost přinášet další oběti za hříšníky a jako smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Hyacintu, v době nemoci navštívila Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. Po souhlasné odpovědi se dozvěděla, že bude velice trpět v nemocnici a utrpení má snášet za obrácení hříšníků, na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, na smír a také za sv. Otce.

sl0029Panna Maria ji předpověděla utrpení v nemocnici v Lisabonu, kam za ní nepřijedou ani rodiče, že osamocená tam zemře. Prohlásila, že nemá strach, protože ví, kdo pro ni nakonec přijde a odvede ji do nebe. Lucii dále při posledním setkání řekla: „Modli se za mne, už Tě nikdy neuvidím ani nikoho z rodiny a umřu úplně sama.“  

V nemocnici v Lisabonu mnoho trpěla. Této statečné dívence nebylo ještě ani 10 let. Při ošetřovaní ran, neboť mněla hnisající ránu na prsou a při velkých bolestech dokázala se modlit: „Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci hodně trpět.“ „Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť je moc veliká.“  

fat1Hyacinta, tak jako její bratr František nám mohou být příkladem v přinášení obětí, které můžeme Kristu dát. Hyacinta nám může být příkladem velikou láskou k svatému otci. Vždy si kladla otázku: „tolik lidí jezdí do Fatimy proč nepřijede i svatý otec?“   Když se modlíme růženec, přidejme na konci za svatého otce tři zdrávasy, jako to dělal  malá Hyacinta.

 

Při dalším setkání budeme společně rozjímat o Lucii a tím také o poselství Fatimy, tento článek bych rád vydal 13. května 2016

Odkaz na oficiální stránky potního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde  

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

 

Fotografie převzaty z prohlížeče Google

 

 

 

4 komentářů to “Fatima – Hyacinta Marto”

  1. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům […]

  2. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 […]

  3. […] také, již jsem vydal několik článku na tomto téma, kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych se na […]

  4. […] doporučila, aby se pomodlila růženec. Jejími společníky se stali pravě František a malé Hyacinta. O těchto dvou dětí jsme se bavili v prvních dílech našeho […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist