ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Fatima – Fatimské tajemství

+26
  

Moji milí čtenáři, než začneš číst 5 díl  seriálu o Fatimě  ve kterém budeme společně uvažovat o tajemstvích, která paní z nebe sdělila třem fatimským dětem, tak si přečti předchozí 1. díl, 2. díl, 3. díl a 4. díl.

Lucie na přání biskupa sepsala ve svých sešitech paměti o událostech Fatimy. Sepsala také sled událostí týkajících Fatimských tajemstvích.  

Prvním tajemstvím bylo vidění pekla, které Lucie vylíčila ve třetím sešitě svých pamětí, sepsaných v roce 1942.

Druhé tajemství obsahovalo pokyny Panny Marie, jak zachránit duše před peklem a obrácení světa.

Zveřejnění třetího tajemství se dlouho odkládalo. Biskup požádal Lucii, aby třetí část tajemství napsala a zapečetila do obálky.  Text se třetím Fatimským tajemstvím se dostává do Vatikánu. Papež Pius XII text nechal přeložit do Italského jazyka, ale rozhodl text nezveřejňovat. Jan XXIII text také přečetl, rozhodl se stejně tak.

lucie_0113. května 1981 byl spáchán atentát na Jana Pavla II. „kluka měla zabít, ale ruka vedla kluku jiným směrem.“ Prohlásil později, sv. Jan Pavel II. Ještě v nemocnici si Jan Pavel II nechal přinést všechny dokumenty týkající se Fatimy.

Jan Pavel II chtěl splnit přání Panny Marie. 25. března 1984 Jan Pavel II zasvětil neposkvrněnému srdci celý svět a zvláště pak Rusko. Vše zopakoval 13. Května 2000 13 května. O zasvěcení světa se zmíníme v následujícím článku.

V roce 2000 rozhodl Jan Pavel II text třetího fatimského tajemství zveřejnit a výklad textu dal za úkol Kongregaci pro nauku víry. Pod výkladem textu je podepsán Joseph Ratzinger, pozdější Benedikt XVI.

Znění tohoto výkladu zveřejníme v posledním dílu tohoto seriálu.

Lucia_02

Lucie píše:

Budu proto muset trochu mluvit o tajemství a odpovědět na první otázku. 

Co je to tajemství. Zdá se mi, že to mohu říci, protože mám již dovolení z nebe. Také Boží představitelé na zemi mě k tomu zplnomocnili několikrát v různých dopisech, z nichž jeden je, jak se domnívám, uložen u Jeho Excelence, totiž dopis P. Giuseppe Bernarda Gonçalvese, v němž mi přikazuje, abych napsala Svatému otci. Jedním z bodů, které mi ukládá, je odhalení tajemství. Něco jsem sdělila, ale abych neprodlužovala psaní, které mělo být krátké, omezila jsem se na nejnutnější a nechala na Bohu, aby mi dal vhodnější příležitost. Už v druhém dopise jsem předložila pochybnost, která mě trápila od 13. června do 13. července a která v tomto zjevení zmizela. 

Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit.

img_09I. tajemství

Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.“ 

II. tajemství

Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla:
„Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.“

 III. tajemství

Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova di Iria-Fatima.
img_10aPíši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.
„Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa, „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.“ 

 

Obrázky z prohlížeče Google

Odkaz na oficiální stránky potního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

 

1 komentář to “Fatima – Fatimské tajemství”

  1. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských zjeveních, […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist