ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Fatima – bl. František Marto

+34
  

Moji milí, blíží se veliké stoleté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Fatimský apoštolát, vyhlásil duchovní tříletou přípravu, kdy si každý rok připomínáme jednoho ze tří pasáčků, kterým se Panna Maria zjevila.

V roce 2015 nás doprovázel František Marto. Letos v roce 2016 je to jeho sestřička Hyacita Marto. V roce zjevení nás bude doprovázet sestra Lucie de Santos.

Ještě krásnější je, že i naše republika si toto výročí připomene, kdy naší zem v roce 2017 navštíví právě Panna Maria z Fatimy. Máme možnost se i my duchovně připravit. Může naše farnosti navštívit někdo z Fatimského apoštolátu, přivést do našich kostelů regionální sošku Panny Marie, pomodlit se s námi růženec a vysvětlit nám poselství z Fatimy. Toto vše nám pomůže se dobře připravit na tu velkou událost, kdy se my sami a celý náš národ můžeme zasvětit neposkvrněnému srdci Panny Marie.

I na toto webu se chci více věnovat tomuto tématu. Rád bych začal právě u pasáčku. Dovolte mi, abychom nejprve představili prvního z dětí a to byl úžasný chlapec, který se jmenoval František.

Narodil se 11.6.1908 a to do krásné a početné rodiny Martových. Byl to obyčejný chlapec, který měl velký smysl pro spravedlnost. Měl klidnou a povolnou povahu. Nerad se hádal a raději odstoupil, než aby byl nějaký střed s kamarády. Měl mladší sestřičku, o které se zmíním v jiném článku.

Vzpomínky na tyto děti máme od nejstarší svědkyně zjevení ve Fatimě. Pozdější sestra Lucie nám sepsala vzpomínky na tyto události. V několika sešitech svých vzpomínek píše i Františkovi a Hyacitě.

fatima-01Na Františka vzpomíná: Když při dětských hrách vyhrál a někdo mu to chtěl upřít, povolil bez odporu se slovy: „Myslíš, žes vyhrál ty? – Nu, dobře! Mně na tom nezáleží!“ Jindy byl okraden o kapesník s obrazem Panny Marie, který před tím dětem ukazoval. Lucie ho pak objevila u jednoho z přítomných hochů a začala kvůli němu hádku. František ji však ukončil slovy: „Nechej ho! Co mi na tom šátku záleží?“

Byl hodně věrný svému křestnímu patronu Františku z Assisi, miloval totiž přírodu a všechna zvířata. Měl také hudební nadání, moc rád hrál na pastýřskou píšťalku.

Hyacita a František měli starší sestřenici, již zmíněnou Lucii.  Lucie svou matkou byla posílána pást ovce. Tyto dvě děti se k ní přidaly. První takovou významnou události byl rok 1916, kdy se dětem zjevil anděl míru.

František anděla viděl, ale neslyšel a tak dělal a opakoval vše co viděl u děvčat. Anděl je při první setkání naučil tuto modlitbu: Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují. Děti se jí od té chvíle rádi a neustále modlili.

Při druhém zjevení anděla je žádal o modlitbu a oběti: „ modlete se mnoho se modlete za mír a válka brzy skončí.“

 

1013-miracle-of-fatimaPři třetím zjevení je anděl, který se představil, jako anděl strážný Portugalska. Děti vedl k úctě k echaristii, kdy Lucii podal tělo Kristovo a oběma sourozencům krev Kristovu a naučil je krasnou modlitbu: Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků.

Toto vše Františka tak oslovilo, že právě tento chlapec byl neúnavný ve vymýšlení obětí…

Při  šesti zjevení Panny Marie a to vždy 13 v měsíci, děti pociťovali, bezpečí a útěchy od „paní z nebes“ jak jí říkali. Mariina zjevení v nich zanechávala pokoj a radost, která nebránila o události mluvit. Jen o souvislostech s paprsky světla mlčely, k čemuž byly i vnitřně nabádány.

fatimaDěvčata vždy Františkovi vyprávěla, co Panna Maria řekla, neboť i při těchto zjeveních viděl, ale neslyšel. 13. května se Lucie zeptala, zde přijdou do nebe. Panna Maria odpověděla „ano jen František se bude muset pomodlit mnoho růženců!“ Když uslyšel o příslibu, že přijde do nebe, byl šťasten, zkřížil ruce na prsou a zvolal: „Ach, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!“ Od té chvíle se začal od dětí vzdalovat, jako by se šel procházet. Když na něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a ukázal růženec.

František velice miloval „skrytého“ Ježíše, kterého jak mohl, navštěvoval ve Fatimském farním kostele. Vždy se tam schovával, když děvčata šla do školy. Na svůj věk byl velice hluboký a zbožný chlapec. Panna Maria se stalo při zjeveních jejich velikou učitelkou.

Vždy si říkám, že se máme mnoho co učit od tohoto klučiny, který velice miloval Krista a jeho Matku.

fatima01Na podzim  roku 1918 František onemocněl, tak zvanou španělskou chřipkou na kterou zemřelo mnoho lidí. František měl nejraději návštěvy Lucie a Hyacinty, jim mohl otevřít své srdce.

Před svou smrtí si František nechal zavolat Lucii a řekl jí, že se bude zpovídat, aby mohl přijmout „skrytého Ježíše.“ Toužil, aby mu připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože uvažoval, že Pán kvůli jejich hříchům by mohl být třeba ještě smutný. Pak sepjal ruce a řekl modlitbu: „Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!“ Umíral v tichosti a Panna Maria si pro něj přišla, tak jak mu slíbila.

Blahořečen byl i se svou sestrou 13. 5. 2000 Janem Pavlem II

Příště si budeme vyprávět o malé, ale statečné Hycintě.

Fotografie  z prohlížeče google

 

11 komentářů to “Fatima – bl. František Marto”

 1. […] 1 díl a 2 […]

 2. […] díly… 1 díl; 2 díl; 3 […]

 3. […] o tajemstvích, která paní z nebe sdělila třem fatimským dětem, tak si přečti předchozí 1. díl, 2. díl, 3. díl a 4. […]

 4. […] články: 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 […]

 5. […] si také přečíst 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 […]

 6. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 […]

 7. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k […]

 8. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl, 8 díl. Tyto díly jsem vydal jako seriál a […]

 9. […] V poledne jí maminka doporučila, aby se pomodlila růženec. Jejími společníky se stali pravě František a malé Hyacinta. O těchto dvou dětí jsme se bavili v prvních dílech našeho […]

 10. […] chystáme také, již jsem vydal několik článku na tomto téma, kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych […]

 11. […] se chcete o těchto dětech dozvědět více, tak odkaz máte: bl. František; bl. Hyacinta a  s. Lucie de Santos další odkazy o Fatimě nalezneš na mém webu […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist