ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

FATIMA 13 října1917

+2
  

Blíží se 13 října 2017 a tím poslední díl seriálu o událostech ve Fatimě. Seriál na pokračování vycházel v roce, kdy slavíme 100 let od doby, kdy se v portugalské Fatimě třem dětem zjevila Panna Maria.

Proto zde uveřejňuji malou rekonstrukci, kde se krátce zastavuji nad tím, co se v tomto měsíci ve Fatimě událo.

 

Lucie ve svých pamětech o fatimských událostech píše:

Vyšli jsme z domova dost brzy, protože jsme počítali s tím, že se na cestě zdržíme. Vesnice byla plná lidí. Tu přišel prudký liják.

Po cestě se opakovaly podobné scény jako minulý měsíc, ale ještě četnější a pohnutější. Ani bláto na cestách neodradilo lidi, kteří poklekali s pokornými a prosebnými gesty.

Když jsme dorazili na Cova da Iria k dubu z vnitřního popudu jsem požádala všechny, aby zavřeli deštníky a začali se modlit růženec. Za chvilku jsem viděli záblesk a vzápětí nad dubem naší Paní.

„Co si ode mě žádáte Paní?“

„Chci ti říct, abyste tu nechali postavit kapli k mé cti, jsem Panna Maria Růžencová, a abyste i nadále pokračovali v každodenní modlitbě růžence. Válka skončí a vojáci se zakrátko vrátí domů.“

„Mám mnoho věcí, o které vás chci požádat, abyste uzdravila několik nemocných, a za obracení některých hříšníků.“

„Některé ano, jiné ne. Je nutné, aby se napravili a aby prosili o odpuštění svých hříchů.“

 Její pohled posmutněl:

„Ať už neráží Boha, našeho Pána, který je už tolik urážen.“

Poté rozevřela dlaně a nechala je zazářit odrazem slunce; a zatímco se vznášela vzhůru, promítalo se její světlo do slunce.

 Poté jsem zvolala, aby se lidé dívali na slunce, a v té době na stal sluneční zázrak, který vidělo asi 70 000 lidí a trval asi 10 minut. Lidé tento zázrak viděli i na vzdálenost několika kilometrů.

Když Panna Maria zmizela, spatřili jsme poblíž slunce svatého Josefa s Ježíškem a Pannu Marii v bílém šatu s modrým pláštěm.

 

 

HLAVNÍ POSELSTVÍ DANÉ VE FATIMĚ:

 

Úcta Neposkvrněného Srdce,

každodenní modlitba růžence v zápase světa mezi dobrem a zlem,

1.soboty a smírné svaté přijímání, klanění, odčiňování, pokání, modlitba za mír, za svatého otce a za obrácení hříšníků.

 

Krásná paní, děti moc prosila: Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili světu mír. (13. května 1917)

V naší břevnovské farnosti modlitba růžence pravidelně probíhá, každé pondělí v 17.25.

 

Rád bych Vám tímto chtěl poděkovat, že jste si vždy nalezli čas a tyto „rekonstrukce“ o Fatimských událostech jste si přečetli.

Přeji Vám, aby ubezpečení, že „neposkvrněné srdce zvítězí,“ bylo vždy ujištěním, že nás Bůh nikdy neopustí a bude vždy s námi.

 

 

1 komentář to “FATIMA 13 října1917”

  1. […] Blíží se 13 říjen a tím i připomínka toho, co Matka Boží slíbila třem dětem ve Fatimě…  Dětem „Krásná Paní“ slíbila, že udělá zázrak a řekne kdo je a co žádá. O těchto událostech jsem se zmiňoval v článku, který naleznete zde. […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist