ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co chcete, aby lidé dělali vám? (Mt 7,12)

Fatima – 13. květen 1917

+11
  

Milí přátelé, máme měsíc květen a zítra zároveň slavíme první sobotu v měsíci. V naší farnosti se budeme v tomto roce fatimského jubilea modlit vždy na první sobotu  růženec.  Tak jsem pro naše farní společenství připravil malé pojednání, co se v měsíci květnu událo ve Fatimě. Tak jak jsem to pro farníky napsal tak dávám i zde.

Můžete kopírovat a rozdávat dál…

Na další pojednání se můžete těšit 1.června.2017

Květen

Vítám vás při modlitbě posvátného růžence v první sobotu v květnu, a to v roce, kdy slavíme 100 let od doby, kdy se v portugalské Fatimě třem dětem zjevila Panna Maria. Na lavice dostáváte malé rozjímaní, kde se krátce zastavuji nad tím, co se v tomto měsíci ve Fatimě událo.

13 květnu roku 1917 byly tři děti — Lucie, Hyacinta a František — na svahu v Cova da Ira, kde pásly ovce. Sestra Lucie ve svých pamětech vzpomíná, že děti uviděly blesk a spěchaly se stádem domů, neboť se bály bouřky. Lucie ve svých pamětech o fatimských událostech píše: Byli jsme u velkého dubu, když jsme spatřili další záblesk. Pospíšili jsme o kousek blíže a nad duben jsme spatřili Paní celou oděnou v bílém, jasnější než slunce.

Naše Paní řekla:

„Nebojte se. Neublížím vám.“

„Odkud jste?“ zeptala jsem se jí.

„Jsem z nebe.“

„A co ode mě chcete?“

„Přišla jsem vás požádat, abyste sem přišli po následujících šest měsíců každého třináctého dne ve stejnou dobu. Později vám řeknu, kdo jsem a co chci.“

Lucie se paní zeptala:

„A já také půjdu do nebe?“

„Ano, půjdeš.“

„ A Hyacinta?“

„Ano, ona také.“

„A František?“

„I on, ale musí se pomodlit mnoho růženců.“

Dále Paní z nebe dětem položila otázku: Chcete se obětovat Bohu a snášet utrpení, které vám sešle, jako smírnou oběť za hříchy, kterými je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“

Děti odpověděly: „Ano, chceme.“

„Budete mít hodně trápení, ale milostí Boží bude vaší útěchou.“ Když Paní vyslovila tato poslední slova, poprvé rozevřela dlaně a z nich na nás zazářilo intenzivní světlo, paprsek, který pronikal, až do nitra, do nejzazšího koutku duše, a způsoboval, že jsme viděli sebe samé v Bohu, jenž byl oním světlem, zřetelněji, než bychom se viděli v nejlepším zrcadle.

Pak jsme díky niternému impulzu padli na kolena a v duchu opakovali:

„Ó, Nejsvětější Trojice, klaním se ti. Můj Bože, můj Bože, miluji tě v Nejsvětější svátosti.“

Po chvíli naše Paní dodala: „Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili pro svět mír a konec války.“

Dnešní modlitbu růžence obětujeme na smír, za všechny hříchy proti Neposkvrněnému Srdci. Za obracení hříšníků, za mír a za Svatého otce.

O tyto úmysly žádala Panna Maria děti ve Fatimě.

Moc je prosila: Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili světu mír.

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist