ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

Fatima 13 a 19 srpna 1917

+2
  

Blíží se první sobota v měsíci a tím pokračování seriálu co se událo v měsíci srpnu ve Fatimě.

Seriál na pokračování vychází v roce, kdy slavíme 100 let od doby, kdy se v portugalské Fatimě třem dětem zjevila Panna Maria.

Proto zde uveřejňuji malou rekonstrukci, kde se krátce zastavuji nad tím, co se v tomto měsíci ve Fatimě událo.

Čtvrté zjevení Panny Marie se neudálo v pondělí 13. srpna 1917, neboť děti byly zavřeny. Správcem, který chtěl tím, že děti zavře, vystrašit tak, že z pasáčků dostane tajemství, které jim Panna Maria řekla. Statečné děti nic neřekly. Dokonce statečný František Marto správci řekl: klidně nás zabijte, ale my nic nevyzradíme.

Jak jsem již psal, v pondělí 13. srpna se dětem Panna Maria zjevit nemohla. Dětem se Panna Maria zjevuje v neděli 19. srpna 1917

Lucie ve svých pamětech o 19. srpnu roce 1917 píše:

„Co si ode mě žádáte, Paní?“

„Chci, abyste i nadále chodili na Cova da Iria každého třináctého dne měsíce a pokračovali v každodenní modlitbě růžence. Poslední měsíc udělám zázrak, aby všichni uvěřili.“

„Co chcete, Paní, aby se udělalo s penězi, které lidé nechávají na Cova da Iria?“

„… Peníze jsou určeny na svátek Panny Marie Růžencové. Co zbude, poslouží na stavbu kaple, která mi bude vybudována.“…

Pak její výraz posmutněl.

„Modlete se, mnoho se modlete, konejte oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla kvůli tomu, že se za ně nikdo nemodlí a neobětuje.“   

 

HLAVNÍ POSELSTVÍ DANÉ VE FATIMĚ:

Úcta Neposkvrněného Srdce,

každodenní modlitba růžence v zápase světa mezi dobrem a zlem,

1.soboty a smírné svaté přijímání, klanění, odčiňování, pokání, modlitba za mír, za svatého otce a za obrácení hříšníků.

 

Krásná paní, děti moc prosila: Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili světu mír. (13. května 1917)

 

V září se při rozjímavé modlitbě růžence podle Fatimy uvidíme 2. září 2017 v 17.20

V naší břevnovské farnosti modlitba růžence pravidelně probíhá, každé pondělí v 17.25.

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist