ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

Dopis od Boha

+20
  

Můj zpovědník mi poslal jeden úžasný dopis, který mě hodně oslovil, zvláště v těchto dnech kdy si více připomínáme Otcovo milosrdenství. Třeba Vás tento dopis od Boha osloví tak, jako mě.

Dítě mé,

Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno … Žalm 139,1

Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš … Žalm 139,2

Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139,3

Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Matouš 10,29-31

Stvořil jsem tě k mému obrazu … 1.Mojžíšova 1,27

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_-_The_Return_of_the_Prodigal_SonVe mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi … Skutky 17,27-28

Protože jsi mým potomkem … Skutky 17,28

Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat … Jeremiáš 1,4-5

Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1,11-12

Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize … Žalm 139,15-16

Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít … Skutky 17,26

Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření … Žalm 139,14

V lůně tvé matky jsem tě utkal … Žalm 139,13

A přivedl na svět v den tvého narození … Žalm 71,6

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají … Jan 8,41-44

Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky … 1.Janův 4,16

Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.Janův 3,1

Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem … 1.Janův 3,1

Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7,11

obrazekNeboť Já jsem dokonalý Otec … Matouš 5,48

Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1,17

Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby … Matouš 6,31-33

Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje … Jeremiáš 29,11

Protože tě miluji nekonečnou láskou … Jeremiáš 31,3

Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou zrnka písku na mořském břehu … Žalm 139,17-18

S jásáním se z tebe raduji … Sofoniáš 3,17

Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro … Jeremiáš 32,40

Protože jsi mým předrahým vlastnictvím … 2. Mojžíšova 19,5

Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit … Jeremiáš 32,41

Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33,3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě … 5. Mojžíšova 4,29

Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce … Žalm 37,4

Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy … Filipským 2,13

Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit … Efezským 3,20

Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit … 2. Tesalonickým 2,16-17

Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení … 2. Korintským 1,3-4

Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce … Žalm 34,18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci … Izaiáš 40,11

Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21,3-4

Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše … Jan 17,23

Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě … Jan 17,26

On je dokonalým vyjádřením mé existence … Židům 1,3

copied_touching_hands_mediumPřišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě … Římanům 8,31

A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy … 2. Korintským 5,18-19

Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření … 2. Korintským 5,18-19

Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě … 1.Janův 4,10

Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku … Římanům 8,31-32

Když přijmeš dar – mého Syna Ježíše – získáš mě … 1.Janův 2,23

A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě … Římanům 8,38-39

171-milosrdenstvi_bigVrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15,7

Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu … Efezským 3,14-15

Má otázka zní: …Chceš být mým dítětem? … Jan 1,12-13

Čekám na tebe … Lukáš 15,11-24

S láskou tvůj Otec,

všemohoucí Bůh

1 komentář to “Dopis od Boha”

  1. Josefka Margoldová napsal:

    moc se mě to líbilo a děkuji vám

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist