ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Usiluj o spravedlnost. (1Tim 6,11)

Dokonalá svatá rodina?

+2
  

Slavíme Vánoční oktáv. V tomto období si také připomínám svátek svaté rodiny, jejíž slavení spadá na první neděli po narození Páně …

Dnešní pojem rodiny prochází krizí. Přesto je přece rodina základ všeho. Také Boží Syn se narodil do úplné rodiny. Rodina má být místem otcovské a mateřské lásky. Do tohoto prostředí se narodil Ježíš. Dokonalé to ani v této rodině nebylo…

Tato Nazaretská rodina si prožila mnoho těžkých chvil… již při narození Ježíše… Nemohl Josef v Betlémě najít místo na přespání… Bál se aby Maria porodila v klidu a malý a abzl v pořádku. Hned pak museli utíkat a to do Egypta, kde se schovali před Herodem, který nechává vyvraždit chlapce do 2 let. Nejistota těchto rodičů co bude asi dál.

Když si myslíme, že se tato rodina usadila v Nazaretě a měli klid, tak nás nedělní evangeliu vyvádí z omylu,

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. – Lk 2,41-52

Lukáš nás přivádí do období, kdy bylo Ježíši dvanáct let, a Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky… Každý izraelita měl za povinnost jednou za rok putovat do Jeruzaléma. Vysvobozeni byli ti, kteří bydleli den cesty… Z Nazareta do Jeruzaléma to byla cca 4 dny. Přesto jako obvykle putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky… Tentokrát i s 12ctiletým Ježíšem.  Kde společně oslavili Velikonoce.

Lukáš říká, že když ukončili sváteční dny, že se vydali domu, tak: zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.

Co v tu chvilku musela prožívat Maria a Josef, když zjistili, že Ježíš není v karavaně ? Kde spal? Nestalo se mu něco? Neublížil mu někdo?  To dokáže pochopit jen ten, kde měl opravdový strach o sobě svěřeného človíčka.

Lukáš nepíše co Maria a Josef prožívají v tyto tři dny, ale každý pochopí, že asi hrůzu. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Jak Maria a Josef reagují?  Celý se zarazili a po velké úlevě, kdy těmto dvou starostlivým rodičům, spadnul veliký kámen ze srdce, se Matka Boží ptá: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Jak odpovídá Ježíš? Když si já osobně vzpomenu na své odpovědi ve 12 letech, tak odpověď Božího Syna je nepochopitelná, ale ukazující na jiný „level“ Ježíšova života: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“

„Mami, Tati já musím být všude tam, kde jde o věc mého nebeského táty, proto jsem na tento svět přišel.“

Úplně živě si představuji stojícího Josefa a Marii s otevřenou pusou. Evangelista Lukáš to píše malinko jinak: Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.

Lukáš již jen dodává, že se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.

Rodina, kterou nazýváme svatou. Rodina, která měla své problémy, tak jako každý z nás. Jinak řečeno úplně obyčejná rodinka.  Proto mě stále nepřestane udivovat, že Boží Syn šel tak daleko, že se narodil, do úplně obyčejné rodiny, žil náš obyčejný život a podobal se nám ve všem. Proto nám tak rozumí a naplňuje nás svým nekonečným milosrdenství.

Udivuje mě ještě jedna poznámka evangelisty Lukáše, která mě pokaždé sráží na kolena: Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Stejnou poznámku, jsme slyšeli, při narození Ježíše v Betlémě (Lk 2,19).

Každá maminka si ve svém srdci uchovává všechno, co ze svým dítětem prožila. Maria jde ale dál: o těch to událostech uvažuje a rozjímá o nich. Kdo jiný by o svém dítěti mohl lépe vyprávět než maminka…

Jediný Lukáš je ten, který vypráví o událostech, které muže znát jen Maria. Proto Lukáš píše: I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši (Lk 1, 1-3)

Všem Vám přeji vše dobré a zároveň se omlouvám, že již dlouho článek nevyšel… snad se polepším.

obrázek: prohlížeč Google

1 komentář to “Dokonalá svatá rodina?”

  1. br.Br napsal:

    Hodně libové počtení, díky za to!

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist