ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

Dobrodružství Prvních sobot v měsíci

0
  

6.4. budeme slavit další první sobotu v měsíci. Vím, že již bylo na toto téma napsáno mnoho článku. Mnoho článku vyšlo také na toto i zde na tomto webu. Jak se říká: „opakování je matka moudrosti“ a vždy před první sobotou mi zní v uších slova Ježíše sestře Lucii: „Co si už udělal pro mojí maminku?“

O velké milosti prvních sobotu se již hovoří 13 července 1917, kdy Panna Maria dětem ukázala peklo a také si přála ve světě zavést úctu k Neposkvrněného Srdce. Co se přesně stalo: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

Vždy jsem si kladl otázku, co jsou ty hříchy proti srdci Panny Marie? Vlastně všechny hříchy, kterými urážíme Pána Boha. Panna Maria není ta, která by si chtěla ukazovat jako něco víc než Bůh. Každá maminka těžko bere, když její dítě jde špatnou cestou. Osobně stále vidím před sebou situaci, když jsem byl menší, že jsem mamince řekl něco moc ošklivého. Stále vidím její smutný obličej. Jak musí být smutná Nebeská Maminka. Tolik urážek, kterými jsme schopni Pána Boha, jejího Syna a jí samotnou urazit.

V prosinci roku 1925 se sestře Lucii zjevila Matka Boží s malým Ježíškem, aby znovu požádala o první soboty: Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“

Panna Maria poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“ 

Tolik nás dobrá maminka prosí. Máme otevřenou bránu milostí, kterou nám dává právě pobožnost prvních sobot. Máme možnost vyprosit nejen sobě, ale všem lidem mnoho milostí… Co jiného by nás mělo přesvědčit jiného než-li to, že můžeme utěšit Srdce Ježíšovo a Srdce Panny Marie. Že můžeme vyprosit světu mír, nebo vyprosit obrácení hříšníkům, tedy každému z nás.

Jak vidíme tato pobožnost má veliký význam pro náš duchovní život. Stačí tak málo:

Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)

Svaté přijímání na smír

Modlitba svatého růžence

Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot. 

Této pobožnosti bylo dáno jedno velké zaslíbení, které zní: „Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše“.

Tak co myslíte nebude stát za to se nad touto nabídkou zamyslet?  Kdy následují první soboty jsou? 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.  Vyberete následujících pět sebou a vydáte se na veliké dobrodružství s Nebeskou Matkou?

Pevně věřím, že Vám malinko tento článek pomohl pochopit krásu prvních sobot…

Čerpáno z webu: http://www.cm-fatima.cz

1 komentář to “Dobrodružství Prvních sobot v měsíci”

  1. Margoldová Josefka napsal:

    Děkuji bratru Martinovi za nutnou připomínku Marianských sobot… První soboty prožívám už od svého mládí . a moc mě bolí, když věřící paní mě klidně řekne……. Já první soboty nedržím.. mě se ani v sobotu nechce jít do kostela… však půjdu v neděli…. vždycky mě to zabolí. ale neumím ji oponovat a říci ji co cítím a co bych měla…. Nikdy jsem moc mluvit neuměla tak se raději za ní pomodlím a prosím drahou Matičku o slitování nejen pro ni, ale pro všechny kteří jsou tak lehkomyslní a uráží nekonečnou Boží Lásku.. .. Ježíši Maria. Miluji Vás… Smilujte se nad námi.. Zachrante všechny duše. Amen…

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist