ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

Deníček 5 – Jan Pavel II – vzpomínky

+25
  

Milý deníčku, sice máme prázdniny, ale přesto Ti píši. Již se těším na srpen na Moravu a pak v září do Fatimy. Těším se jak malý kluk. Věříš mi to?

Píši Ti abych Ti vyprávěl o jednom velkém  muži, kterého si moc vážím a vážit budu… Když jsem se v roce 1991 seznámil s křesťanstvím byl v Římě papežem Jan Pavel II, který naši zem v roce 1990 navštívil. Do té doby jsem ho neznal…

Kdo to deníčku Jan Pavel II byl? Pokusím se Ti to zde vysvětlit.

Jmenoval se občanským jménem  Karol Wojtyla, narodil se 18. května 1920 v Polsku v městečku Wadowice, kde vyrůstal. Rád ministroval a také hrál fotbal.  Karol byl, také výtečný student.  V mladém věku ho  potkalo několik smutných událostí.  Zemřela mu maminka a později i jeho starší bratr…  Ve Wadowicích studuje gymnázium, které úspěšně dokončil.

Z Wadowic se Karol a jeho otec stěhuji do Krakowa, kde začíná studovat filosofickou fakultu.   Bohužel, ale přichází okupace Polska a začíná druhá světová válka a opět se Karol setkává ze smrtí a utrpením svých přátel…   Také v té těžké době umírá Karlovi otec.  Student Karol Wojtyla musel přerušit školu a tak odchází pracovat jako dělník. V této době hraje divadlo a pomáhá přátelům.  Karol Wojtyla při pohledu na utrpení kolem sebe si klade otázku jak dál.  Touží ve svém životě po Bohu, vede bohatý duchovní život a tak vstupuje v roce 1943 do tajného semináře v Krakowě.  1 listopadu 1946 je vysvěcen na kněze. Nějakou dobu je farářem v jedné farnosti blízko Krakowa, ale jeho schopností si všímá biskup a tak ho posílá do Říma si dokončit vzdělání.  Po návrtu s titulem doktora teologie učí na univerzitě v Lublinu. V roce 1958 se stává pomocným biskupem v Krakowě. V roce 1963 je jmenován arcibiskupem Krakowským.  Papež Pavel VI si všímá schopností krakovského pomocného arcibiskupa, především při 2 vatikánském koncilu, kde mě několik vystoupení a sám přispívá k vytvoření dvou koncilních dokumentů.  V roce 1967 je jmenován do sboru  kardinálů. V Polsku to byl 2 kardinál, který v této katolické zemi v době komunismu byl.

V roce 1978 umírá Pavel VI. Při volbě papeže je zvolen Jan Pavel I. Ale tento papež po necelém měsíci umírá… Kardinálové jsou zděšeni a znovu se setkávají v Sixtinský kapli k nové volbě papeže .

16.řijna 1978 v 17.15 byl zvolen Karol Wojtyla. 264 papež a první Slovan na Petrově stolci vůbec. Zvolil si jméno Jan Pavel II. Jeho pontifikát trval 26 let, 5 měsíců a 17 dní. Už jako kněz později jako  biskup a tak i jako papež se rád setkával s lidmi. Především s mladými lidmi, které rád nazýval: „nadějí křesťanů“  Během svého pontifikátu učinil že se mladí s papežem setkávali při světových dnech.

Tento papež také hodně cestoval, celkem na cestoval  1 167 000 km…  Českou zemi navštívil celkem 3x poprvé v roce 1990 na přání Václava Havla. V roce 1995 když svatořečil v Olomouci Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.  Naposledy naší vlast navštívil  v roce 1997, když si naše zem připomínal 1000 let od smrti 2 pražského biskupa Vojtěcha.

Jan Pavel II svatořečil 482 lidí a dalších 1 338 blahořečil. Byl velký ctitel Panny Marie, celý jeho život provázelo heslo: „Totus Tuus“ (Celý Tvůj)

V roce 2000 vyhlásil milostivé léto. Sám v tomto roce se setkával s poutníky, kteří do Říma připutovali. Šel tak daleko, že chtěl nové tisíciletí začít opravdu od začátku a proto požádal v době postní jménem křesťanům všechny za odpuštění za křivdy, která katolické církev po staletí učinila. ¨

Sám byl ke konci života nemocný, ale nemoc snášel, nazýval jí jako svůj kříž. Tyto nemoci už začal v roce 1981, kdy 13 května na něj byl spáchán atentát. Celý svůj život ukazoval cenu nemoci a utrpení.

30 března v roce 2005 chtěl promluvit k poutníkům, kteří byli na svatopetrském náměstí, ale již nemohl a tak jim alespoň z oken požehnal. Jan Pavel II. velký papež zemřel 2. dubna 2005 ve 21:37.

1.května 2011 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu papež Jan Pavel II.blahořečen.

 

Můj milý deníčku, to je k mé oblíbené postavě, abys věděl kdo to Jan Pavel II byl.  A proč jsem si a něj vzpomněl. Mám tu u sebe fotku, když náš klášter Jan Pavel II v roce 1997 navštívil. Bylo mi ctí, že mi tento muž podal ruku a já předním mohl pokleknout a políbit mu jeho pastýřský prsten… Tehdy mu opat Anastáz Opasek řekl:“ to je bratr Martin, náš novic svatý otče“ on se na mě podíval a mrkl na mě a řekl: “vydrž.“ A to bylo povzbuzení, na které se nezapomíná.  Druhý den navštívil náš klášter znovu a my všichni dostali z jeho rukou růženec, ten mám schovaný do dneška.

Když Jan Pavel II umřel tak zněli u nás zvony a já na tuto jeho návštěvu vzpomínal a modlil jsem se aby na nás v nebi pamatoval. Jeho úsměv a jeho slova jsem měl před sebou a přiznám se a to z hrdostí  i slzy na tváři byli, přece to byl a vlastně i je pro mě otec.

Jane Pavel II oroduj za nás… za náš národ a naší zem, kterou si tak miloval.

2 komentářů to “Deníček 5 – Jan Pavel II – vzpomínky”

  1. šmejky napsal:

    Hezky napsaný článek „vzpomínka“.

  2. Martin napsal:

    děkuji Ti

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist