ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

Deníček 41

+1
  

Ahoj Deníčku,

srdečně Tě zdravím v den první soboty v měsíci a zároveň i v den, který lidově nazýváme „ dušičky“ (památka, všech věrných zemřelých).

Milý Deníčku, i Tebe se dnes Ježíš ptá, tak jako před lety sestry Lucie: „ Co si již udělala pro moji Maminku?“ Co jsem již udělal pro nebeskou Maminku? Budu dnes slavit první sobotu?

V prosinci roku 1920 se sestře Lucii zjevuje Matka Boží, aby znovu požádala o slavení prvních sobot.

Panna Maria řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“ 

Tolik nás dobrá maminka prosí. Máme otevřenou bránu milostí, kterou nám dává pobožnost prvních sobot. Máme možnost vyprosit nejen sobě, ale všem lidem mnoho milostí… Co jiného by nás mělo přesvědčit jiného než-li to, že můžeme utěšit Srdce Ježíšovo a Srdce Panny Marie. Že můžeme vyprosit světu mír, nebo vyprosit obrácení hříšníkům, tedy každému z nás.

Jak vidíme, tato pobožnost má veliký význam pro náš duchovní život. Stačí tak málo:

Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)

Svaté přijímání na smír

Modlitba svatého růžence

Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Dnes je první sobota umocněna i připomínkou na věrné zemřelé… Matka Boží je klíčnicí nebe, jak se zpívá v jedné písni. Mariina mocná přímluva otevírá brány do nebe. Stále uvažuji o slovech, která Matka Boží pronesla ve Fatimě 19. srpna v roce 1917: „Modlete se, mnoho se modlete, konejte oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla kvůli tomu, že se za ně nikdo nemodlí a neobětuje.“

Myslím si, že se budeme hodně divit, kdo všechno, až jednou přijdeme do nebe, nám přijde poděkovat.

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist