ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

Deníček 30 – Papež František ve Fatimě

+8
  

Milý Deníčku,

12.května jsem byl v Koclířově. Ptáš se, co tam je? V Koclířově je poutní místo a také sídlo Fatimského apoštolátu pro naši zemi. Jako člen tohoto apoštolátu jsem se právě v květnu vydal na toto místo. Raději bych Deníčku jel do Portugalska, kde městečko Fatima je a kde je také místo zjevení Panny Marie.

Letos se na tomto místě slaví stoleté oslavy a víš, kdo jako poutník přijel?  Biskup v bílém jak papeže nazvaly tři děti, kterým se Panna Maria zjevila. Papež František přijel na toto místo, kde je tolik milován a kde se za něj mnoho lidí modlí.

Tak já jsem Deníčku připutoval do Koclířova, kde jsem mohl u Panny Marie Fatimské v naší zemi začít oslavu Jubilea Fatimy a být spojen s Portuglaskem přes televizi Noe, které přenos vysílala.

V Koclířově jsme začali modlitbou růžence a mší svatou.

Pak začal přenos, kdy papež přijel ke kapli zjevení…  František přinesl Panně Marii krásnou květinu a dar zlaté růže, kterou papežové věnují významným místům.  Papež se ponořil do modlitby a sním celé náměstí, které bylo zaplněno…  Jistě svěřoval Matce Boží všechny, které si ve svém srdci, které je otevřeno všem lidem na toto místo přivezl.

Přiznám se Ti deníčku, že jsem měl oči plné slz, neboť to byl silný zážitek. Papež po soukromé modlitbě svěřil a zasvětil celé lidstvo Neposkvrněnému srdci… Dávám Ti zde celé znění toto krásné modlitby:

Zdrávas Královno,
blahoslavená Fatimská Panno,
Paní Neposkvrněného Srdce,
Útočiště i cesto vedoucí k Bohu!
Přicházím jako poutník ve Světle, jež k nám proudí tvýma rukama,
vzdávám díky Bohu Otci, který v každém čase a všude v dějinách působí;
přicházím jako poutník v Míru, který zvěstuješ na tomto místě,
vzdávám chválu Kristu, našemu pokoji, a vyprošuji světu svornost mezi všemi národy;
přicházím jako poutník v Naději oživované Duchem,
přicházím jako prorok a posel, abych umýval nohy všem
u stejného stolu, který nás spojuje.

Refrén zpívaný všemi:
Ave o clemens, ave o pia!
Salva Regina Rosarii Fatimae.
Ave o clemens, ave o pia!
Ave o dulcis Virgo Maria.

Svatý otec:
Zdrávas Matko Milosrdenství.
Paní oděná v bílém!
Na tomto místě, kde jsi před sto lety
všem vyjevila plány Božího milosrdenství,
hledím na tvůj zářivý šat
a jako biskup oděný v bílém,
připomínám všechny, kteří
jsou oděni křestní bělostí,
chtějí žít v Bohu
a rozjímají o Kristových tajemstvích, aby vyprosili mír.

Refrén…

Svatý otec:
Zdrávas, živote sladkosti,
Buď zdráva, naděje naše.
Putující Panno, Královno veškerenstva!
V nejhlubším nitru svého bytí,
ve svém Neposkvrněném srdci,
pohlédni na radosti lidské bytosti
putující do nebeské vlasti.
V nejhlubším nitru svého bytí,
ve svém Neposkvrněném srdci,
pohlédni na bolesti lidské rodiny,
lkající a plačící v tomto slzavém údolí.
V nejhlubším nitru svého bytí,
ve svém Neposkvrněném srdci,
okrášli nás jasem klenotů svojí koruny
a učiň, ať jsme poutníky tak, jako jsi byla poutnicí ty.
Svým panenským úsměvem,
posilni radost Kristovy církve.
Svým sladkým pohledem
posilni naději Božích dětí.
Svýma modlícíma se rukama pozvednutýma k Pánu,
všechny sjednoť v jedinou lidskou rodinu.

Refrén…

Svatý otec:
Ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno Maria.
Růžencová královno z Fatimy!
Učiň, ať následujeme příklad blahoslavených Františka a Hyacinty,
a všech, kdo se zasvěcují evangelní zvěsti.
Takto se vydáme všemi směry,
projdeme jako poutníci všechny cesty,
zboříme všechny zdi
a překonáme každou hranici,
vyjdeme na všechny periferie,
a budeme vyjevovat Boží spravedlnost a pokoj.
V radosti evangelia budeme církví oděnou v bílém, 
do běla vypranou v Beránkově krvi
prolévané také dnes ve válkách, které pustoší svět, ve kterém žijeme.
A tak budeme jako Ty, obraz světelného sloupu,
který ozařuje cesty světa
a ukazuje všem, že Bůh existuje,
že Bůh je,
že Bůh přebývá uprostřed svého lidu,
včera, dnes a po celou věčnost.

Refrén…

Svatý otec spolu s věřícími:

Zdrávas, Matko Páně,
Panno Maria, Růžencová Královno z Fatimy!
Požehnaná jsi mezi ženami,
Ty jsi obraz církve oděné velikonočním světlem,
Ty jsi čest našeho lidu,
Ty jsi triumf nad řáděním zla.

Proroctví milosrdné Lásky Otcovy,
Učitelko hlásání Synovy dobré zvěsti,
Znamení žhnoucího ohně Ducha svatého,
nauč nás v tomto údolí radostí a bolestí,
věčným pravdám, které Otec zjevuje maličkým.

Ukaž nám sílu svého ochranného pláště.
Svým Neposkvrněným srdcem,
buď útočištěm pro hříšníky
a cestou vedoucí až k Bohu.
Sjednocen se svými bratry,
Ve víře, v naději a v lásce,
se Ti svěřuji.
V jednotě se svými bratry zasvěcuji se Bohu Tvým prostřednictvím,
Růžencová Panno z Fatimy.

A nakonec, prostoupen Světlem, které vychází z tvých rukou,
budu vzdávat slávu Pánu na věky věků.
Amen.

Refrén…

Na konci této modlitby se pomodlil modlitbu jubilea, kterou nalezneš zde. Při této modlitbě se Ti deníčku přiznám, že jsem byl hodně dojat a byl jsem šťastný, za tuto krásnou modlitbu tohoto papeže.

Ve 21.30 portugalského času se papež František pomodlil s poutníky modlitbu růžence.

Druhý den ráno začala oslava 100 let, kdy se ve Fatimě zjevila krásné paní… a papež František při této mši svaté prohlásil za svaté dvě děti, kterým se Matka Boží zjevila Františka a Hyacintu…

Myslím, Deníčku, že se oba od těchto dětí máme co učit… Jejich láska k Ježíši a k Matce Boží. Jejich láska k obětem, v kterých byly neskutečně vynalézavé. Jejich láska k modlitbě za obrácení hříšníku a za mír. Jejich láska ke svatému otci, kdy se za něj často modlili a zvláště malá Hyacnta po každém růženci přidávala tři zdrávasy za svatého otce.  Jednou se Hyacinta Lucie ptala: „ Tolik lidí sem přichází, proč nepřijede také svatý otec?“  Hyacinto, přijel do Fatimy a již několikrát, nepřestávej se za svatého otce přimlouvat, moc to potřebuje.

Jak svatý František a Hyacinta, tak i Lucie jsou v této lásce velikým vzorem…

Proto často Deníčku opakuj: Fatimské děti, orodujte za nás!

 

Deníčku můžeš se již brzy těšit na další článek na toto téma…

Tvůj Martin

 

Fotografie převzaty z prohlížeče Google

 

2 komentáře to “Deníček 30 – Papež František ve Fatimě”

  1. Josefka Margoldová napsal:

    Neodcházela jsem od televize Noe a s radosti a s duševní pohodou jsem sledovala našeho milého sv. otce.. děkuji bratru Martinovi za jeho deníček který znovu a znovu čtu… Jak moc bych si přála, aby hodně naších sester a bratrů četli a viděli sv. otce ve Fatimě jak se modlil zasvěcení za nás všechny.. za celý svět….modlím se moc a prosím malé svaté Františka a Hyacintu o pomoc pro naší krásnou zemičku… pro mír ve světě a za všechny kteří mají na starosti aby nebyla válka,,,, Děkuji vám bratře Martine….

  2. Jakub napsal:

    Neměl jsem možnost vidět přenos … 🙁 O to spíše díky za tento článek! 🙂

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist