ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

Deníček 24 – Hlubina Fatimských událostí

+26
  

Ahoj Deníčku, tak jsem se rozhodl Ti opět napsat.

Od neděle 12. června do středy 15. června jsem byl na krásném semináři v Koclířově. Seminář, který měl název: Na hlubinu. Otec Pavel Dokládal nám všem pomáhal, skrze Fatimské události na hlubinu zajet. Při semináři otec Pavel používal, úžasné dílo sestry Lucie: Výzvy Fatimského poselství.

V 20 výzvách sestra Lucie vysvětluje poselství Fatimy.  Dílo, které napsala jako odpovědi na otázky, které ji lidé posílali a skrze Písmo a své prožití událostí vysvětluje výzvy, které máme jako naší osobní výzvu. Výzvy, které za to opravdu stojí.

Daníčku, letos je to 100 let co se třikrát zjevil třem dětem anděl Portugalska. Anděl povzbuzoval děti k lásce a úctě k Pánu Bohu. Vedl tyto děti k modlitbě a k obětem, hlavně je učil, že co prožívají, mohou obětovat Panu. Při třetím setkání je velice naléhavě povzbuzoval k eucharistické úctě. Při prvním a třetím setkání je naučil krásné dvě modlitby, které se děti modlili od té doby neustále:

3331-fatimaMůj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

Vím, že jsem tyto dvě modlitby již zde uváděl, ale čím více si uvědomuji hloubku a krasu těchto událostí. Nejen zjevení Panny Marie roku 1917, ale i události, které odehráli roku 1916, kdy se dětem zjevil Anděl Portugalska.

Milý deníčku vím, že si říkáš: „Fatima, zjevení, k čemu to je? K čemu hovořit jen o Marii?“

Jak jsem Ti, ale už deníčku v předchozích dílech o Fatimě vysvětloval, tak již víš, že Fatimská zjevení jsou velice hluboká. Jinak řečeno tyto zjevení jdou do hloubky Trinitární a  Christocentrické. Abys to deníčku pochopil, tak Fatima nás učí k úctě k Nejsvětější Trojici, které se máme klanět, doufat a milovat. To vše učil anděl děti a to vše učí i nás. Učí nás, abychom se modlili a obětovali za ty, kteří nevěří a dokonce Boha uráží.  

201104301736_2Fatima a její poselství, které nás vybízí k hluboké eucharistické úctě, má být centrálním bodem našich životů. Ježíš je ten, který je centrem nás všech a“ jemu se máme klanět ve všech svatostáncích světa.“ František, Hyacinta a Lucie, byli těmi, kteří Ježíše měli jako centrum svého života… Tolikrát malý František dokázal sedět před „skrytím“ Ježíšem ve Fatimském kostele, když děvčata byla ve škole… Nebylo dne, aby se “modlitbu anděla“ nepomodlili a to už nemluvím o každodenní modlitbě růžence.

Deníčku, tolikrát se Ti nechce ani v neděli jít do kostela, neboť se tam nudíš. Růženec je zas moc dlouhý a je ještě nudnější než celá mše svatá.

Nemyslíš, že je na čase se malinko zastavit a říci si, kdo pro mě Pán Ježíš je? Je pro mě přítěž? Nestojí za to se od blahoslaveného Františka, Hyacinty a ctihodné Lucie učit?  Deníčku, nestojí za to o pomoc požádat tu, která se těmto třem dětem zjevila a která nás učí: „udělejte vše, co vám řekne“  srov. Jan 2,5.?  Muže nás také v našem snažení ujistit, že „nikdy, nebylo slýcháno, aby opustila toho, kdo se k ní utíkal“, tak nás ujišťuje jeden z velkých ctitelů Panny Marie ve středověku sv. Bernard.

Neboj se Deníčku, co nejčastěji chodit na mši svatou a být aspoň chvilinku před panem Ježíšem ve svatostánku. Neboj se brát do rukou růženec, neboť to není jen nějaké „omílaní“ nějakých modliteb, ale hluboké rozjímaní o životě Pana Ježíše a Panny Marie. Moc rád tuto modlitbu nazývám, Nový Zákon do kapsy. Moc Tě o to deníčku prosím, neboj se otevřít brány svého srdce Kristu a jeho Matce Panně Marii, neboť ujištění, které dala dětem 13.6 1917 Panna Maria platí i pro nás: „ Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí! “

Obrázky převzaty z prohlížeče Google

Doporučuji si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských zjeveních, abychom lépe pochopili krásu a hloubku tohoto zjevení.

Bližší informace naleznete také:  

Odkaz na oficiální stránky potního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist