ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

Deníček 14 – pouť do Fatimy

+33
  

Můj deníčku,

tak jsem byl na pouti ve Fatimě… napsal jsem na náš webík článek o poselství Fatimy. Tak si říkám, že je čas Ti napsat jaké to bylo. Nejraději bych nic nepsal, neboť to je soukromá věc, ale myslím si, že je potřeba to napsat, hlavně vím, že si deníčku velice zvědavý.

Do Fatimy jsem jel v neděli 25.5. kdy jsem měl sraz skupiny v Bratislavě.  Během volného času jsem si mohl prohlédnout starou část tohoto hlavního Slovenského města.  Nejvíce času jsem, ale strávil v katedrále svatého Martina… Honosná stavba tohoto chrámu mě „dostala“

Poté jsme se vydali na letiště, do Vidně, kde letadlo směr Lisabon šťastně přistálo. Sice 2 nebo 3 hodiny zpoždění, ale to nevadí… Konečně Portugalsko.  Po hodinové cestě jsme se dostali do krásného městečka Fatima okolo 2.45.

Nakonec jsem si říkal, že jít spát je zbytečné, prospal jsem celou cestu. Tak moje pouť začíná, klidnou modlitbou noční Fatimy, kde jsem byl opravdu jen já a Matka Boží a 2 bezdomovci, kteří v kapli spali.

Kdo ve Fatimě nebyl, tak nedokáže pochopit, že je to místo milostí, modlitby a oběti… Krásné čtyři dny na tomto úžasném místě.

První den jsem byl se skupinou, kdy nás průvodce otec Martin Mojžíšem provedl a ukázal místa spojené se zjevením Matky Boží. Vrchol dne, byla mše svatá v kapli zjevení…   Deníčku, myslel jsem na všechny, které mám rád a na Ty, kteří mě o modlitbu žádali a i na ty kterým jsem ji slíbil… 30 minut v kapli zjevení při mši svaté byli jako věčnost… živý Bůh přichází ve způsobů chleba a vína a by s námi byl. Pak více chápeme Fatimské děti, že toužili a chtěli přijímat „skrytého Ježíše.“

Po obědě jsme se modlili křížovou cestu, kterou vytvořili a postavili maďarští věřící… na konci jsme navštívili také domek, kde se narodila a žila Lucie, jedna z dětí, které viděli Matku Boží. Nejvíce jsem byl uchvácen studní u domu Lucie… Tato místo bylo svědkem mnoha rozhovorů, modliteb, obětí a slz těchto tří dětí.  Toto vše je tam „hmatatelné“ i o tolika letech.

Večer byla modlitba růžence a světelný průvod… Chvíle, kde se křesťané na tomto místě modlí svými jazyky a jak jsem byl hrdý, že i čeština i když jedním hlasem zde zněla…

Druhý den jsem osiřel, neboť skupina jela do Španělska a já zůstal ve Fatimě, měl jsem mnoho věcí, které jsem potřeboval probrat a měl jsem mnoho záležitostí, co jsem zde chtěl položit a Matce Boží zanechat. Věřte mi, že teď tu nechci psát, co jsem ten den zažil, neboť to je hodně soukromá věc…

Poslední den, kdy jsem byl ve Fatimě sám, jsem prošel tři muzea. První muzeum, které jsem viděl, bylo muzeum spisů sestry Lucie, kdy vystavěli rukopisy této sestry, která viděla v roce 1917 Matku Boží. Dokonce i rukopis tak zvaného třetího Fatimského zjevení.

Okolo poledne jsem se vydal do druhého muzea, které bylo spjato ze samostatným místem Fatimy,  tedy vysvětlení všech událostí tohoto místa.  Nakonec jsem mohl vidět, také předměty, které jsou spjaty s tímto místem.  Nejvíce zajímavé byla slavnostní korunka, která nosí také kulku´, která smrtelně zranila papeže Jana Pavla II 13. května v roce 1981. Zázrakem byl Jan Pavel II. zachráněn.

Při své návštěvě 13. května v roce 1981 daroval jako díky za záchranu Jan Pavel II kulku, která ho zranila. Tuto kulku dali do zlaté korunky Panny Marie. Když jsem tu kuku viděl, přiznám se, že mě běhal mráz po zádech… a v tu chvilinku, jsem musel děkovat, že co Bůh činí, dobře činí.

Poslední muzeum bylo muzeum postav, které  znázorňovali život Ježíšův.  Tam jsem vydržel asi 2 hodiny.

Nakonec přijeli ze Španělska mí spolupoutníci , prožili jsme před odletem poslední růženec a ráno byli naplánovaná mše svatá v 4.30 a přiznám se, že já zaspal a do teď mě to mrzí L

Tak jsem se byl před odjezdem na letiště ještě v 5.20 rozloučit a poděkovat za vše co jsem zde prožil… Neboť toho bylo mnoho.

V mém životě jsem mnoho spojen právě s tímto místem a budu jen a jen děkovat za Matku Boží, která mi mnoho dala a stále mě vede a ukazuje mi svého Syna a učí mě ho milovat a poznávat.

Děkuji otci Martinovi a Josefovi, kteří nás na pouti provázeli a také bezva lidem z Awertour, která tuto pout pořádala… Díky patří i všem spolupoutníků, kteří byli bezva. Díky Vám všem za všechno a myslím si, že všichni jsme poznali jak je dobře v náruči nebeské maminky.

 

Obrázky převzaty z prohlížeče Google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist