ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

co znamená Advent?

+16
  

26.11 slavíme církevní silvestr. Ptáte se proč? Neboť začíná nový liturgický rok.  Co pro nás znamená Advent?  Je to opravdu jen období shonu, kdy sháníme dárky, konají se doma šílené úklidy, peče se plno druhů cukroví?

Advent –  lat. „Adventus“  příchod.

Příchod? Kdo přijde? Myslí se očekávání příchodu Vykupitele Ježíše Krista. Každoročně si připomínáme očekávání starozákonního lidu na příchod vykupitele, to nám také ukazují v našich kostelích při liturgii texty, která se čtou při mši svaté, nebo při modlitbě Církve.

Když budeme pozorně naslouchat, tak zjistíme, že v první polovině adventu nám texty připomínají, jak lid toužil po vykupiteli a jak vykupitele očekával. Očekávaní, toho, který Izraelská národ přivede blíže k Bohu, který jim opět otevře bránu nebe, a vysvobodí je z područí hříchu. Na to vše je připravovali starozákonní proroci. Tyto texty i nám pomáhají si více uvědomit a prožívat touhu vyvoleného lidu po vykupiteli.

img_3010Od 17.12 do 24.12 nás liturgické texty již seznamují s událostmi, které předcházeli prvního příchodu a narození Pána Ježíše.  Texty jsou hluboké a „nutí“ posluchače se ztišit a být pozorným k tomu co nám chce liturgie adventní doby říci.

Při modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó antifony“. Tyto texty, které svým původem sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou pojmenovány podle jejich počátečního písmena v latině. Každá z antifon vzdává hold očekávanému Spasiteli a s prosbou o jeho příchod. Například třeba antifona z 22. prosince: „Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!“ Tyto antifony se dají nazvat perlou mezi modlitbami.

Můžeme si v adventu udělat čas a ráno vstát a jít na tak zvané „rorárty,“což je ranní mše svaté ke cti Panny Marie. Má název od prvního slova písně, která se zpívá: Rorate, coeli, despuper = „Rosu dejte, nebesa, shůry.“

V tomto článku jsem se vám snažil ukázat, že advent není období, které nejen maminky prožívají ve shonu, ve stresu a většinou se slovy: „už aby bylo po vánocích.“ Udělejme si čas v tomto období hlavně sami na sebe, na svou rodinu a prožijme advent a následovné Vánoce malinko hlouběji a klidněji.

To Vám ze srdce přeji a vyprošuje

Martin

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist