ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Co nosíme v kapse? Co třeba do kapsy vložit Evangelium?

+22
  

Papež František opět při nedělní promluvě před modlitbou Anděl Páně „perlil.“ Vyzval nás, abychom nosili evangelium v kapse a stále ho četli …

V jeho promluvě, kdy se vrací k slyšenému Božímu slovu o promění Páně na hoře Tábor nám papež František říká:

Z této události Proměnění bych rád vyvodil dvě důležité věci, které shrnu dvěma slovy: výstup a sestup. Potřebujeme jít do ústraní, vystoupit na horu do prostoru ticha, abychom našli sami sebe a lépe vnímali Pánův hlas. To děláme v modlitbě. Nemůžeme tam ale zůstat. Setkání s Bohem v modlitbě nás nutí znovu „sestoupit z hory“ a vrátit se dolů, do nížiny, kde potkáváme mnohé bratry obtížené námahami, nemocemi, nespravedlnostmi, nevědomostí, materiální i duchovní chudobou. Jsme povoláni přinášet těmto svým bratřím plody zkušenosti, kterou jsme s Bohem učinili a sdílet obdrženou milost. A jedno je pozoruhodné: Když slyšíme Ježíšovo Slovo, posloucháme Ježíšovo Slovo a máme Je v srdci, pak roste. A víte, jak roste? Tím že Je dáme druhému! Kristovo Slovo v nás roste, když Je hlásáme a podáváme druhým! A to je křesťanský život. A to je posláním celé církve, všech pokřtěných, nás všech: poslouchat Ježíše a nabízet Jej druhým. Nezapomeňme tento týden poslouchat Ježíše! A pamatujte na to evangelium. Noste s sebou v kapse či tašce malé evangelium a během dne si v něm kousek přečtěte“.  

Není to úžasné? Myslím, že v kapsách nosíme všechno možné. Např. mobil, kapesník, peněženku.  Nebo i něco pro „naše zdraví“ jako jsou cigarety, zapalovač atd. Není třeba na čase, vzít , číst a nosit stále při sobě Boží slovo, radostnou zvěst?  Jak jinak poznat Krista na Hoře proměnění a pak o něm vydávat svědectví, když my ho sami neznáme?

Přeji nám všem radost a pokoj z Evangelia

Martin

Čerpáno z radia Vatikán

Fotky převzaty z prohlížeče google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist