ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Co je to desatero?

+29
  

Jistě každý již slyšel výraz desatero. Co to ale je? Desatero, nebo-li desatero Božích přikázaní, jak zní? Mužem si ho přečíst v bibli ve starém zákoně  Exodus 20-31

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.

Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

Zachovávej den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž udělal Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

Nezcizoložíš.

Nepokradeš.

Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.

Nebudeš dychtit po domu svého bližního.

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Když přestal Hospodin mluvit s Mojžíšem na hoře Sinaj, dal mu dvě desky svědectví, kamenné desky napsané prstem Božím.

Jistě mi po přečtení řeknete, že je to omezení našeho života. Přece v 21 stol se nedá podle toho desatera žít. Přece desatero je zastaralé a my ho přece nepotřebujeme. Myslíte, že je to pravda?  Podívejme se na desatero jinýma očima, třeba jako na návod, který nám Bůh skrze Mojžíše říká (budu se snažit o převyprávění, jak si této rozhovor představuji já):

„Můj človíčku, protože jsem tvůj Otec, chci ti dát návod na cestu ke mně. Nechci Tě omezovat, ale chci Ti ukázat cestu, která směřuje k mému srdci.

Já jsem Tě vyvedl z Egypta a tak mě znáš a tak přece nebudeš mít jiné bohy.

Když mě máš rad, nebudeš mé jméno říkat jen tak a nebudeš mi nadávat.
Pokud se máme mít rádi tak se musíme přece setkávat nejen při modlitbě, ale v den, kdy jsem odpočíval a kdy jsem si přál, abych se s Tebou setkával.

Já Tě stvořil a mám Tě rád, proto jsem Ti poslal do cesty Tvé rodiče, kteří Tě učí o mě a které máš mít v úctě.

Pokud máš rád mě, tak bys měl mít rád i to co jsem stvořil, proto přistup k lidem kolem sebe s úctou.
I tvé tělo, které jsem stvořil s láskou je veliký dar přistupuj k svému tělu s úctou a neber ho jako svou hračku.
Manželství, které jsem sám Já Tvůj Otec posvětil? Přistup k němu s úctou a važ si své ženy.

To je můj Synu cesta, kterou Ti chci dát.“

Tak to bylo takové popovídání mezi mnou a Bohem. Jak si já představuji jak mi Bůh vysvětluje svou cestu k sobě

Desatero by bylo špatné brát jako cíl, jako něco co je nadevšechno. Cíl je vždy jen Bůh. Desatero je jen cesta.

Pořád myslíš, že je to špatné?
Někdy mám pocit, že pokud by si 10 přikázaní vzal každý člověk za své. Je na světě krásně… Co myslíš Ty?

Hora Sinaj

4 komentářů to “Co je to desatero?”

 1. Kuraimo napsal:

  Omlouvám se, ale připadá mi, že desatero je tak trochu blbost. Odradil mě už první bod, který má podobu výhružky. Autor si chce zřejmě pojistit svou nadvládu. Aby se nemusel s nikým dělit a aby se lidé báli přestat.
  Den odpočinku, to je pěkný nápad. 😀 Nevím, jestli měl v mnulosti nějaký smysl, v dnešním světě pro něj ale místo není.
  A pak následují takové ty jasné věci, kterých by se normální člověk snad jen tak nedopustil. Stačí se podívat kolem sebe. Vraždy. Jsou špatné. Krádeže. Jsou špatné. … Bum, hned si můžu vyrobit desatero. 😉
  Tvá podoba Desatera je o něco lepší, řekla bych. Ze začátku jsem ho viděla velmi nadějně. Ale pak se tam začala objevovat fráze „když mě máš rád“.
  Myslím, že i kdyby každý člověk vzal tato přikázání za svá, na světě by přesto krásně nebylo. Možná by zde bylo lépe, to nevím. Ale ne krásně. Určitě ne pro všechny.

 2. Kuraimo napsal:

  A ještě něco… Je možné, že hned na začátku ten „jediný Bůh“ naznačuje, že existují i jiné bohové? 😀

 3. Martin napsal:

  Tvé úvahy mi ukazují, že mám před sebou uvažujícího člověka…:-)
  Desatero není cíl a desatero je ukazatel k lepšímu životu… Pokud bych to měl brát tak jak to píšeš, tak by všechny zákony byli „blbost“ Bůh jako autor nemám zapotřebí se dělit, jemu patří vše i Ti, které stvořil…
  Píšeš že odpočinek v dnešním světě nemá místo… není to škoda? Jak by vypadal život v rodině, když by se aspoň jednou rodina sešla u jednoho stolu…
  Ano Desatero vzniklo v době, kdy izraeliti byli vyvedeni z Egypta… měli pocit, že Bůh je na poušti opustil a proto vznikají ty dvě desky jedna mluví o lásce k Bohu a druhá k člověku… Myslím si, že „desatero“ je to důležitá věc v lidském životě. Ne že by Bůh někoho strašil jen ukazuje cestu lidem k sobě…

 4. Martin napsal:

  nevím co myslíš termínem „hned na začátku“ ale Egypťané těch bohu měli mnoho… a také na začátku existence izrealského národa se lidé setkávali s jiným božstvem… a proto se v desateru mluví o jednom Bohu…

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist