ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

fatima

+3
  

Blíží se první sobota v měsíci a tím pokračování seriálu co se událo v měsíci červenci ve Fatimě.  Serial na pokračovaní vychází v roce, kdy slavíme 100 let od doby, kdy se v portugalské Fatimě třem dětem zjevila Panna Maria.  Proto zde uveřejňuji malou rekonstrukci, kde se krátce zastavuji nad tím, co se v tomto měsíci ve Fatimě událo.

Přečíst celé

+6
  

Slavíme první sobotu v měsíci a rok jubilea Fatimy. Rozhodl jsem se, že na svém webu pro Vás udělám soutěž o čtyři krásné knihy.

Soutěž začíná dnešním dnem 3. 6. 2017 do 2. 9. 2017. Vylosovaní budou zveřejněni na mém webu.

Otázky budou tři:

  • Co pro Vás znamená zjevení ve Fatimě?
  • Oslovil Vás život sv. Františka a Hyacinty, pokud ano, tak čím?
  • Modlíte se rádi růženec,  pokud ano, tak co pro Tebe znamená?

Odpovědi pište na můj email martinosb@centrum.cz  (do předmětu: soutěž)

O jaké ceny hrajeme?

1) cena: Pasáčci z Fatimy (Karmelitanské nakladatelství)

2) cena: S růžencem v ruce (Paulínky)

3) cena:  Fatima – naše naděje + Té paní jež zem naši navštěvuje

4. až 5. cena:   Fatima 100. výročí zjevení Panny Marie (Paulínky)

+5
  

Dobrý den milí čtenáři,

31. května slavíme svátek Panny Marie a tak jsem se rozhodl, že to je nejlepší den, kdy uveřejnit pokračovaní seriálu co se udalo ve Fatimě.  Serial na pokračovaní vychází v roce, kdy slavíme 100 let od doby, kdy se v portugalské Fatimě třem dětem zjevila Panna Maria.  Proto zde uveřejňuji  malou rekonstrukci, kde se krátce zastavuji nad tím, co se v tomto měsíci ve Fatimě událo.

Přečíst celé

+11
  

Milí přátelé, máme měsíc květen a zítra zároveň slavíme první sobotu v měsíci. V naší farnosti se budeme v tomto roce fatimského jubilea modlit vždy na první sobotu  růženec.  Tak jsem pro naše farní společenství připravil malé pojednání, co se v měsíci květnu událo ve Fatimě. Tak jak jsem to pro farníky napsal tak dávám i zde.

Můžete kopírovat a rozdávat dál…

Na další pojednání se můžete těšit 1.června.2017

Přečíst celé

+12
  

Blíží se měsíc květen. Měsíc, který se také nazývá měsíc Panny Marie. Měsíc, kdy vrcholí naše příprava k 100-letům zjevení Panny Marie, třem dětem v portugalském městečku Fatima.  Myslím si, že fatimské poselství a žádost Panny Marie, aby se děti modlili a obětovali za mír a za obracení hříšníků, je v dnešní době velice aktuální… „ Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili světu mír“ tato slova, řekla Matka Boží 13. května 1917.

Je zajímavé, jak málo se v dnešní době této modlitbě přikládá význam. Po mši svaté a liturgii hodin je to ale nejsilnější modlitba, která má hloubku a také jednoduchost.

Ruku na srdce, kolik z nás křesťanu se každý den pomodlí celý růženec? Proč by Panna Maria v Lurdech a ve Fatimě tolik žádala právě tuto modlitbu? Proč tolik papežů k této modlitbě přikládá tak veliký význam?

Růženec má veliký smysl, kdy se modlíme tři krásné modlitby, které se neustále opakují (Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva otci… a na konci každého desátku tzv. Fatimskou vložku – Ó můj Ježíši…) tím rozjímáme s Pannou Marii o životě jejího Syna. Růženec se dá nazvat Nový zákon v kostce… proto je tato modlitba hluboce Christologická, tedy jinými slovy: v této modlitbě máme, celý život Ježíše Krista a Panny Marie…

Přeji Vám všem, ať naleznete lásku k této úžasné modlitbě a tím i lásku k Matce Boží, která nás miluje a chce nás dovést k svému Synu. V této modlitbě nechce Matka Boží ukazovat na sebe, ale ukazuje na svého Syn. V této modlitbě nás Panna Maria bere za ruku a doslova říká, že nám chce představit svého Syna, bychom ho milovali a následovali.

Potřebujeme lepší ujištění o hloubce této modlitby?  Necháme výzvu Panny Marie: „ Modlete se každý den růženec…“ bez povšimnutí?  Na tyto otázky si každý musí odpovědět sám!

Také bych Vás chtěl upozornit, že na začátku května se můžete těšit na další články, které budou zaměřeny na jubileum Fatimy.

 

+11
  

V roce stoletého výročí zjevení Panny Marie se ve Fatimě chystají oslavy. Přijede jako poutník na toto místo, také papež František. Při hlavní mši svaté 13 května se uskuteční událost, která má pro toto místo veliký význam.  Papež František prohlásí za svaté dvě Fatimské děti, Františka a Hyacintu.

Přečíst celé

+8
  

Velmi rád na svůj web kopíruji zprávu, kterou z originálu poutního místa ve Fatimě, přeložili v českém centru Fatimského apoštolátu v Koclířově. Velkému daru Matky Církve, v podobě odpustků, jsem se již na svém webu věnoval, pokud si to chceš zopakovat, klikni zde.

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka,
je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat,
činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:

svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Poznámka: 
Překlad je z anglické verze mezinárodního sekretariátu WAF (z textu v portugalštině vydaného rektorátem Fatimy) o plnomocných odpustcích v průběhu jubilejního roku  Fatimy, v roce 2017

 

Čerpáno z webu Českého centra Fatimského apoštolátu.  

+4
  

Slavíme první sobotu v měsíci, kdy si připomínáme prosbu Panny Marie, o kterou žádala ve Fatimě, abychom v tento den více pamatovali na její neposkvrněné srdce. Vše, co v tento den děláme, máme být ochotni obětovat, jako smír za hříchy spáchané proti jejímu neposkvrněnému srdci a za obrácení hříšníků.

Přečíst celé

+4
  

Dobrý den milí přátelé a čtenáři mého webíku!

Jak jste si všimli, již několikrát jsem se snažil s Vámi dělit o své rozjímání nad Božím Slovem. Není to nic extra, ale jsou to texty a uvažování, nad Božím Slovem. Nad Slovem o kterém jsem uvažoval a své poznámky zapsal. Což můžete nalézt v rubrice biblické rozjímání.

 

Také jsem se věnoval tématu o Fatimě a napsal jsem takový menší seriál, který naleznete zde. Tomuto tématu se chci věnovat i nadále.

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist