ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

aktuality

+42
  

Vím, že si někteří řeknou  další článek, který nemá cenu, ale pro mě hodně tento den znamená asi se zeptáte proč?

Navštívil jsem  celkem 3x koncentrační tábor, který byl právě 27.1  Rudou armádou osvobozen. Jedná se o nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V tomto táboře, byl nápis, který vždy semnou „zamával.“ Nápis, který napsal, židovský vězeň, který Osvětim přežil… „Když zapomeneš na to, co si zde zažil, jsi odsouzen k tomu, abys to prožil znovu.“ Je lepší svědectví té děsné doby?

27.1 je den, který má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí, 2 milionů Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí v době Holocaustu za druhé světové války.  Děsivé okamžiky 2. světové války nesmí být zapomenuty i když se o to někteří lidé snaží. Nesmí být zapomenuto mnoho oběti, tak nesmí být zapomenuto, mnoho statečných lidí, kteří dokázali pomoci i přesto, že jim hrozilo nebezpečí…

Proto vznikl i tento článek a také otázka, proč i dnes je tolik nenávisti a násilí, když nemám zapomínat na svou minulost, která nás učí jak se chyb vyvarovat?

Moc prosím nezapomínejme… a v tento den 27.1 si na tyto lidi vzpomeňme a nedopusťme, aby takové tábory vznikali.

Obrázek převzat z prohlížeče google

+34
  

Dnes mi kamarád poslal svůj nový web… stojí za tooo

http://10tipu.cz/

+38
  

Krasný nový rok 2014

Přečíst celé

+37
  

Krasné Vánoce Vám vše

Přečíst celé

+47
  

Milí přátelé, děkuji Vám, že navštěvujete můj web. Už vás bylo mnoho a myslím, že 10 000 návštěvníku je již velký počet. Mám radost, že se Vám články líbí. Chci Vás požádat o zprávy do komentářů pod tímto článkem, kde můžete napsat, co byste si přáli za články atd. Mám radost, že si můj web přečetli i lidé v zahraničí a moc Vám všem děkuji.

Vše dobré přeje

Martin Ševeček

+41
  

Jako kluk i teď v dospělosti mám moc rád herce, zpěváka a skladatel Jiřího Grossmanna, který spolu s panem Miloslavem Šimkem vytvořili dvojici, která dokázala pobavit a rozesmát úplně každého.

Přečíst celé

+41
  

Milí přátelé a čtenáři mého webíku,

celý dnešní den jsem uvažoval o otázkách, které jsem včera četl v jednom rozhovoru, který vedli mladí lidé o Bohu a také o tom zda-li Církev je potřeba. Četl jsem názory, které mě moc boleli i když vnitřně jsem cítil, že mají vlastně pravdu…  Také já nesu vlastně podíl na tom, že lidé na Církev hledí jako na „podivnou organizaci“ Tak jsem se rozhodl, že si udělám malou revizi jak já vnímám Církev. Nechci tuto úvahu brát jako teologickou, ale jako můj osobní pohled na Církev.

Přečíst celé

+40
  

Blíže si 2.11 den kdy si připomínáme věrné zemřelé, nebo-li dušičky.  Dny, kdy na zemřelé více pamatujeme.

Přečíst celé

+35
  

1.9.2013  při modlitbě Anděl Páně pronesl na náměstí sv. Petra ve Vatikánu papež František mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil proto v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír.Celou papežovu promluvu i zde na svém webu uvádím…

 

„Drazí bratři a sestry, dobrý den,

Dnes bych, drazí bratři a sestry, rád tlumočil křik, který vystupuje z každé části země, z každého lidu, z každého srdce, z jediné velké rodiny, kterou je lidstvo, a to s rostoucí úzkostí. Je to křik po míru! Tento křik důrazně říká: chceme svět míru, chceme být muži a ženami pokoje, chceme, aby v této naší společnosti drásané rozpory a konflikty vypuknul mír; už nikdy válka! Nikdy válka. Mír je příliš cenný dar, který musí být podporován a chráněn.

Prožívám s obzvláštní bolestí a starostí početné situace konfliktů, které na této naší zemi existují, ale v těchto dnech je moje srdce hluboce zraňováno tím, co se děje v Sýrii, a znepokojeno dramatickými vyhlídkami, které se rýsují.

Vznáším mocnou výzvu k míru, výzvu, která vychází z mého vlastního nitra! Kolik jen utrpení, kolik jen zkázy, kolik bolesti přineslo a přináší užívání zbraní v oné mučené zemi, zvláště mezi bezbranným civilním obyvatelstvem! Pomysleme na to, kolik dětí nebude moci spatřit světlo budoucnosti! S obzvláštní rozhodností odsuzuji používání chemických zbraní. Stále mi zůstávají v mysli a v srdci hrozné záběry minulých dní! Existuje Boží soud a dějinný soud, kterému se naše skutky nebudou moci vyhnout! Užití zbraní nikdy nevede k míru. Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí!

Veškerou svojí silou žádám strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí, neuzavíraly se ve svých zájmech, nýbrž hleděly na druhého jako na bratra, nastoupily směle a rozhodně cestu setkání a vyjednávání a překonaly slepé protiklady. Se stejnou silou vybízím také mezinárodní společenství, aby bez dalšího otálení vyvinulo veškerou snahu k prosazení zjevných mírových iniciativ v onom národě na základě dialogu a vyjednávání k dobru veškeré syrské populace.

Kéž není opominuto žádné úsilí o zaručení humanitární pomoci těm, kdo jsou postiženi tímto hrozným konfliktem, zejména uprchlíkům v této zemi a četným utečencům v sousedních zemích. Humanitárním pracovníkům, kteří přinášejí obyvatelstvu úlevu v jeho utrpení, ať je umožněno poskytovat tuto nezbytnou pomoc.

Co můžeme učinit my pro mír ve světě? Jak říkal papež Jan: všem náleží úkol rekonstruovat vztahy soužití ve spravedlnosti a lásce (Pacem in terris, AAS 55 [1963], 301-302). Kéž všechny muže a ženy dobré vůle spojí řetězec snah o mír! Obracím se k celé církvi mocnou a naléhavou výzvou, kterou vztahuji na všechny křesťany ostatních vyznání, na muže a ženy každého náboženství a také na nevěřící bratry a sestry: mír je dobrem, který přesahuje každou bariéru, protože je dobrem celého lidstva.

Nahlas opakuji: nikoli kultura střetu, kultura konfliktu buduje soužití v národě a mezi národy nýbrž kultura setkání, kultura dialogu je jedinou cestou k míru.

 

Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhnul k srdcím všech, a všichni složili zbraně a nechali se vést touhou po pokoji.

Proto, drazí bratři a sestry, jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.

7. září od 19 do 24h se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly také nějakou bohoslužbu na tento úmysl.

Prosme Marii, aby nám pomohla odpovědět na násilí, konflikt a válku silou dialogu, smíření a lásky. Ona je Matkou. Kéž nám pomůže dosáhnout míru. Všichni jsme její děti. Pomoz nám Maria překonat tento obtížný moment a zasazovat se denně a v každém prostředí o budování autentické kultury setkávání a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj za nás! Všichni: Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!“

Převzato z Radia Vatikán

 

Je také velice zajímavé, že v ten samý den Matka Boží v Medugorje prosí abychom se za Sýrii a za mír pomodlili růženec…

Moc Vás všechny prosím myslete na Syrii a i když se neumíte modlit vzpomeňte si na ně a třeba za mír zapalte za oknem svíčku… A vy co se modlit umíte, tak se spojme v modlitbě a postu za všechny lidi v Sýrii i za mírové urovnání tohoto konfliktu.

Já sám se budu v sobotu ve 20.00 v našem kostele modlit růženec. Tak se chci spojit se svatým otcem Františkem, pokud by se někdo přidal budu moc rád…

obrázky převzaty z prohlížeče Google

 

+35
  

 Letošním roce si připomínáme 100 let od narození  opata Anastáze, kdo to opat Anstáz byl? Dovolte mi pár vzpomínek na tohoto velkého muže, křesťana, básníka, benediktina, kněze a opata římskokatolické církve.

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist