ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

apoštol Tomáš

+34
  

3. července má církevní svátek apoštol Tomáš, letošním roce milosrdenství, tento den připadá na neděli, tak tento velký apoštol dal přednost neděli. My si, ale tohoto apoštola, kterého jsme se neprávem naučili nazývat „ nevěřícím Tomášem“ připomeneme.

Apoštol Tomáš, který pochází z Galileje. Živil se rybolovem, jako většina Ježíšových následovníku (apoštolů), které si vyvolil.

Výrazné rysy Tomášovi osobnosti, nám ukazují zprávy v evangeliích.

První zmínkou, kterou si můžeme přečíst, kde se Tomáš obrací na apoštoly. Ježíš se rozhodne odejít do Betanie vzkřísit svého přítele Lazara, tím se přiblíží nebezpečně k Jeruzalému. (srov. Mk 10,32)  Tomáš své přátelé vyzve: „pojďte i my, ať zemřeme spolu sním“ Jan 11,16 Apoštol Tomáš byl připraven za Ježíše zemřít a tím ztotožnit svůj uděl, ze svým Pánem a mistrem.

st-thomas-the-apostle-of-indiaDalší zmínkou Tomášovou v evangeliích je situace ve večeřadle. Ježíš při té příležitosti oznamuje, že jde připravit místo učedníkům, aby byli i oni tam, kde je on, a říká jim: „Cestu, kam já jdu, znáte.“ (Jan 14, 4) Tomáš tehdy řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?(Jan 14, 5) Ježíš na toto vše odpovídá větou, kterou moc dobře známe, stává se nám ukazovatelem na naší cestě života: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“  (Jan 14, 6-7)

Každý zná scénu ze života Tomášova, která se odehrála osmi den po Velikonocích. Pro Tomáše to  muselo být něco nepochopitelného. Měl ve své povaze se přesvědčit o všem sám. Proto pochopíme, že říká nadšením učedníkům: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!“ Jan 20,25

PasqC2-wTomáš se potřeboval přesvědčit, poznávací znamení musí být přece jeho rány…  Osmého dne byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. (Srov  Jan 20,26)

Ježíš se zjevil uprostřed svých učedníku, a vyzývá Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Jan 20,27 Tomáš reaguje úžasným vyznáním lásky ve vzkříšeného Pána: „Pán můj a Bůh můj!“ Jan 20, 28

Tomáš byl horlivým zvěstovatelem radostné zvěsti o Ježíšovi. Po seslání Ducha Svatého, se z radostnou zvěstí, vydává nejdále. Dostává se, až do Indie, kde také umírá mučednickou smrtí.

Co myslíte, byl tento apoštol opravdu „nevěřící“?

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist