ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

„Ano, krásná paní, pomodlím se tolik růženců, kolik jen chceš…!“

+1
  

4.dubna roku 1919 zemřel, na Španělskou chřipku svatý František Marto. Desetiletý chlapec, který i přesto, že byl tak mladý žil životem, za který by se nemusel stydět ani nejzbožnější mnich.

Slavíme 100 let od jeho odchodu k tomu, kterého miloval a chtěl ho utěšovat a k té, která se jemu a Lucii, Hyacintě v roce 1917 zjevila.

O těchto událostech jsem mnoho psal v seriálu o Fatimě.  Dnes bych se chtěl na svatého Františka podívat malinko jinak.

Jistě život tohoto chlapce známe, pokud ne, tak si ho můžete přečíst zde.

František byl „obyčejný“ chlapec, který byl velice citlivý… Po událostech, zjevení anděla roku 1916 a po zjeveních Panny Marie roku 1917 si i František uvědomoval, jak je modlitba a oběť důležitá. „Krásná paní“ na dotaz, zde i František přijde do nebe, řekla: „ ano, také on, ale bude se muset pomodlit ještě mnoho růženců.“  Lucie vzpomíná, že se František od nich vzdaloval, aby se modlil růženec a rád v tichosti uvažoval o všech těchto událostech.  Když děvčata šla do školy, byl to František, který šel za „skrytým“Ježíšem a trávil tam čas, kdy jak sám říkal, že Ježíše utěšoval, když ho tolik nevděčných lidí uráží.

František byl ten, který se stal děvčatům oporou, když byly děti zavřené do vězení. „Raději zamřeme, než abychom neříkaly pravdu.“ Tato statečnost chlapce, který věřil, že je opravdu uvaří v kotli plného oleje, je obdivuhodná. Raději zemřít, než nemluvit pravdu nebo vyzradit tajemství.

František byl velice citlivý chlapec a mnoho ho trápilo po vidění pekla, trpící srdce Ježíše a Matky Boží a zjištění, že tolik hříšníků přijde do pekla. Stále si právě on připomínal: Mnoho se modlete a obětujte za obracení hříšníků.

Po 13 říjnu 1917, kdy se dětem Matka Boží zjevila naposledy. Byl to právě František, který se často schovával před lidmi, kteří je chtěli vidět… Rád chodil do jeskyně, která se stala svědkem mnohých her těchto dětí, ale také mnoho modliteb a obětí, které děti v jeskyni konají.

Nejmladší děti – František a Hyacinta, jsou zasažené Španělskou chřipkou. Obě děti, nemoc berou velice statečně a mají mnoho příležitostí dávat Bohu mnoho obětí. František touží jít na místo zjevení a také do jejich jeskyně, ale již nemůže a tak i tuto oběť dává Bohu.

Děti ještě více k sobě přilnou a často se scházejí u lůžka Františka.

František ví, že se jeho odchod blíží a tak prosí, aby mu děvčata pomohla se dobře připravit na svatost smíření.  Jeho citlivému svědomí, mají pomoci Hyacinta a Lucie, kteří mu připomínají, co špatného udělal: „možná právě pro tento můj hřích je Ježíš smutný. Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!““  

František přijímá také svaté přijímání a říká Hyacintě: „Nyní jsem šťastnější než-li ty, mám ve svém srdci skrytého Ježíše.“

František umírá 4 dubna 1919.

Blahořečen byl i se svou sestrou 13. 5. 2000 Janem Pavlem II. Svatořečeni byli oba 13. 5. 2017 papežem Františkem.

Přiznám se, že se často obracím právě k Františkovi. Také bych chtěl mít rád Ježíše a jeho Matku stejně tak jako on. Obdivuji jeho statečnost a odvahu, stálé přinášet Bohu oběti.  Nevymýšlel nic nového, jen to, co život přinášel.

Svatý Františku Marto, oroduj za nás!!!  

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist