ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra…“

+2
  

Slavíme poslední neděli v liturgickém mezidobí, před popeleční středou.  Již text této 8. neděle, jako by nás na toto období chtěl připravit.  Odvážil jsem se opět napsat mé male rozjímání, nad textem 8 neděle…  

Proto  se pohodlně posaďte a začtěte se do textu Lukášova evangelia

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.“ Lk 6,39-45

Také Vás až mrazí, když tuto řeč Pána Ježíše čtete? Jak tvrdě Ježíš mluví a odsuzuje lidskou tvrdost srdce…

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Neříkávám to také něco z našeho života?  Raději vidím chyby u druhého než u sebe… Proto dokážeme často i my říci: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám! Musíme si přiznat, že rádi tato slova používáme, neboť ukázat na chyby druhého je lehké a tak často to umíme.  Právě proto nás až mrazí, při slovech Pána Ježíše: Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Chceme-li pomáhat je dobře začít u sebe… Poznat ten náš „trám“ který máme v oko a pak uvidím jasněji druhého člověka… Když uvidíme jasně a čistě, tak už pak ani nenapadne se na druhého dívat skrz prsty…

Ježíš nám dále ukazuje, jak dobro poznáme: každý strom se pozná po vlastním ovoci. Asi každý z nás potkal mnoho křesťanů, kněží atd., o kterých se dá právě toto říci, kolik dobra z jejich života vzniklo.  Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce.  Jaké ovoce dáváme my? Vše co děláme má, své následky: Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo.

Třeba nás evangelium poslední neděle liturgického mezidobí přivede ke zpytování svědomí, jak já jako křesťan jednám?  Jaký je strom mého života? Nese dobré ovoce?

Vím ze svého rozjímání nad tímto textem, že je to mnohdy moc těžké, ale uklidňuje mě jedna věc, že dobrý Ježíš nás neodsoudí a stále nás má rád. Stále máme u Pána Ježíše šanci. Podává nám i začínající dobou postní ruku a říká: „NEBOJ SE!!!“

Ze srdce Vám přeji, krásnou neděli…

 

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist