ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

5 neděle postní – „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

+1
  

Slavíme 5. neděli postní a texty nám opět nabízí mnoho možností se zamyslet. Blíží se vrchol postní doby. Můžeme si položit otázku, jak jsme těch pět neděl prožili? Třeba nám pomůže dnešní evangelium se zastavit a nechat se oslovit z pokladnice Božího slova.

Tak se zastavme a začtěme se do krásného textu Janova evangelia.

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jan 8,1-11

Evangelista Jan nás zve do chrámu, kde se Ježíš: „ posadil a učil je.“ Učil a mluvil o svém Otci, tak jak to učitelé zákona a farizeové nedělali. Ježíš mluví často v podobenstvích a mluví o svém, otci, jako o tom, který je milosrdný a přijímá každého bez rozdílu.

V chrámu muselo být napjaté ovzduší, neboť přichází: … učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Nešlo ani tak o ženu, chtěli tím vším spíše Ježíše přistihnout, při porušení zákona: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Co říká Ježíš na toto obvinění této ženy, které toho moc nevíme? Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem.

Ježíš na obvinění ženy mlčí, nic neříká, jen prstem psal něco do země. Chtěli tak obvinit Ježíše, že: … na něj nepřestávali dotírat otázkami… Otázky jsou hodně dost „otravné“ a tak Ježíš odpovídá hodně tvrdě, když se: „vzpřímil a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Ježíš tvrdě odsuzuje lidské posuzování, pomluvu a klevetění: „Kdo z vás je bez hříchu…?“  Ježíšovo následující mlčení je dosti výmluvné… Proto: „Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním.“

Hříšná žena a Ježíš, kteří zůstávají samotní. Oči těchto dvou se setkávají. Evangelista Jan detailně píše: Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Oči ženy, plné obav a strachu na dotaz odpovídají: „Nikdo, Pane.“ Oči Ježíše, které jsou plné lásky a odpuštění, se na ženu podívají: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

To co se zde dělo, prožívá každý z nás u svátosti smíření. Ježíš, na naší hříšnost mlčí, a nemá tendenci odsoudit. Stačí mu jediné, naše lítost… Proto i nám znějí jako rajská hudba slova Ježíše: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Proto dříve, než začneme někoho soudit, tak si každý musíme uvědomit, že také nám platí Ježíšova slova „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Abychom mohli přijmout Boží odpuštění, je potřeba si přiznat: „i já jsem člověk hříšný. Člověk, který dělá mnoho chyb, také já často kolem sebe kopu. Tolik toužím po slovech pána Ježíše: Ani já tě neodsuzuji…“

Tyto dvě poslední věty nedělního evangelia nám mohou znít v uších a můžou se nám stát mottem tohoto týdne. Nikdy nepochybujme, že ať uděláme cokoliv, Ježíš vždy řekne, to co řekl dnes ženě: „Ani já tě neodsuzuji“

Krásnou neděli Vám všem…

 

2 komentáře to “5 neděle postní – „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“”

  1. Jan napsal:

    Ahoj kamaráde máš krásný článek moc se mi líbil

  2. Martin napsal:

    Děkuji moooc

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist