ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Buď milostiv mně hříšnému. (Lk 18,13)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

  

Zrovna včera jsem si pročítal svůj seriál o Fatimě a přišel jsem na to, že vlastně jsem nepsal o posledním dítěti, které se v roce1916 zjevil anděl Portugalska a v roce 1917 Panna Maria. Tato poslední, o které jsem nemluvil je Lucie de Santos.

Kdo Lucie byla?

  

Rád bych dnes s Vámi uvažoval o krásném evangeliu 30. neděle liturgického mezidobí. Nejdříve se do textu Lukášova evangelia začteme:

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.“ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Lk 18,9-14

  

Říjen je měsíc Panny Marie. Měsíc posvátného růžence. Měsíc, kdy se 13 října  ve Fatimě naposledy zjevila Matka Boží a řekla, kdo je a co chce… Letos je to 99 let a také proto jsem se rozhodl, se s Vámi podělit o mojí zkušenost s modlitbou růžence.  Tím bych rád přiložit malinko ruku k dílu a říci vám můj vztah k té modlitbě, o kterou tolik Matka Boží děti ve Fatimě žádala.  

  

Slavíme 17. neděli v mezidobí.

Snažím se zamyslet nad texty dnešní bohoslužby slova, která nás uvádí do krásy vytrvalé modlitby a důvěry. Jako by nás tyto texty, připravovali na velikou událost v Krakově: „ Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“  

  

Již v mnoha článcích na mém webu jsem se zabíral tématem fatimského zjevení. Blíží se velké Jubileum tohoto místa. Je důležité se připravit. Jak?

  1. Modlitbou 
  2. Seznamováním se s tímto místem.

  

Svatý otec František svolal mládež do polského Krakova.  Proč zrovna Krakov?

Za prvé je to diecéze, kde působil a žil zakladatel světových dnů mládeže. Jistě nemusím připomínat, že mluvím o svatém Janu Pavlu II. Který své mladé měl moc rád a jistě se za nás všechny přimlouvá.

Za druhé je to místo kde žila sv. Faustina Kowalská, řeholnice, které mluvila s Pánem Ježíšem. Tuto řeholnici Pán žádal, aby byla jeho „sekretářkou“ pro hlásání jeho milosrdenství. Všichni si máme neustále připomínat tento fakt Boží lásky.

stažený souborPapež František si toto vše uvědomuje, proto své mladé křesťany pozval na toto místo, kam se v tyto dny lidé sjíždějí. Připravují se na toto setkání ve farnostech Krakovské diecéze. Poznávají místa a kulturu místních lidí. Navštěvují katecheze, které si pro ně připravují nejen kněží, ale především biskupové. Tím vším se mladí lidé připravují na setkání s papežem.  Aby se toto setkání nestalo jen nějakým „sjezdem“ mladých, ale velikou možností si svou víru uvědomit a uvědomit si, že nejsem sám, že věří i mnoho jiných vrstevníků. Jinými slovy: uvědomit si univerzální krásu Církve.

Krakov se v tyto dny stává místem velkých Božích darů.  My co v tyto dny v Krakově nejsme, máme možnost se spojit prostřednictvím televize Noe. Program těchto přenosu si můžete přečíst zde.

Provázejme papeže Františka a tyto mladé svou modlitbou, aby byli otevření vanutí Ducha Svatého. A prosme i sami za sebe abychom vzali za své motto těchto dnů: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“  (Mt 5,7)   

  

Ahoj deníčku, jsou prázdniny, čas dovolených a odpočinku… Doufám, že si to užíváš… Já si to užiju v srpnu, což se už velice těším.  Tak i dnešní téma je hodně aktuální, neboť i při smíchu si člověk odpočine.

  

3. července má církevní svátek apoštol Tomáš, letošním roce milosrdenství, tento den připadá na neděli, tak tento velký apoštol dal přednost neděli. My si, ale tohoto apoštola, kterého jsme se neprávem naučili nazývat „ nevěřícím Tomášem“ připomeneme.

  

Drama / Válečný
ČLOVĚK BEZ OSUDU
PŘÍBĚH ŽIDOVSKÉHO CHLAPCE.
Pustil jsem si zajímavý film: Člověk bez osudu, který byl natočen v roce 2005.  Jedná se o vyprávění židovského chlapce, který přežil koncentrační tábor.

Film byl natočen podle maďarského spisovatele Imreho Kertésze. Kniha, která byla vydaná v roce 1975 v Maďarsku, ale bez povšimnutí. Toto zajímavé dílo, byla čtenářskou obcí znovuobjevena v 90. letech a způsobila senzaci, na jejímž konci stála Nobelova cena za literaturu.

xtyxRANf.640x360.4Bylo jen otázkou času, kdy se tématu chopí i film. Citlivé a neobvykle pojaté vyprávění židovského chlapce Gyuriho, který se postupně propadá soukolím nacistické vyhlazovací mašinerie, staví na kontrastu děsivosti života v táborech a nezúčastněného, zdánlivě racionálně odtažitého vyprávění dospívajícího teenagera, který se snaží vyrovnat s nenormálními podmínkami tím, že se na ně snaží pohlížet očima normality.

Po návratu zjišťuje, že jeho zkušenost je nesdělitelná a musí se s ní vyrovnat sám nepomůže mu ani jeho židovství, ke kterému postupně ztratil pouta, ani jeho příslušnost k maďarskému národu, mezi jehož příslušníky se setkává spíše s lhostejností, až nepřátelstvím než s pochopením a empatií. Jaký je tedy jeho osud? A má vůbec nějaký?

Myslím, že tento film stojí za to abyste si ho pustili. Pokud chcete tak je možno se na něj podívat zde

  

wyd-top-desktopAhoj,

školní rok končí, tak jsem se rozhodl, že i můj blogísek pošlu na dva měsíce na prázdniny, aby si odpočinul.

Kam ho pošlu?

No na Kanárské Ostrovy? Do Italie? Řecka? Do Krakova? No myslím, že můj Blogísek bude na dálku sledovat světové setkání v Krakově a bude nás zřejmě informovat co se tam děje. Tak se máme na co těšit.

 

Přeji Ti, abys prázdniny, nebo dovolenou prožil co nejlépe a u dalších článku se na Tebe moc těším.

Tvůj

Martin

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist